Vildbjerg Sportsrideklub

Kære medlemmer og forældre…

Vi kan desværre ikke finde en økonomisk model for Vildbjerg Sportsrideklub som hænger sammen. Desuden har vi regnet på at drive en elevskole alene, hvilket giver negative tal at se på. Derfor ser vi os nødsaget til at påbegynde en afvikling af klubben i henhold til vedtægterne.

Derfor indkalder vi til 1. ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 2. juni 2015 kl. 19.00 i kantinen.

I henhold til vedtægterne kan klubbens opløsning kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum- afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettiget være tilstede og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst 2/4 af de afgivne stemmer. Hvis man ikke møder op til denne aften, så tager vi det som en negativ tilkendegivelse for Vildbjerg Sportsrideklub fremtid. Skulle nogen have interesse i at drive klubben videre, så mød op til generalforsamlingen. Ud fra ovenstående opsiges opstaldere og de ryttere der modtager undervisning pr. 1/6 2016, så opstaldning og undervisning ophører med udgangen af uge 25 2016 pga af skolernes sommerferie. Såfremt VISK forsætter annulleres denne opsigelse.Venlig hilsen

Bestyrelsen af Vildbjerg Sportsrideklub

Tak til alle sponsorer

Faciliteter